Home    |    About PEFC    |    Contact   |    Did you know?   |    Links   | In Norwegian

Vafos AS PEFC sertifisert

04.07.2008

Vafos AS er PEFC sertifisert. Selskapet produserer mekanisk tremasse.

Vafos AS er av PEFC Norge fått tildelt PEFC chain-of-custody lisens nr. PEFC/03-31-17. Seskapet er sertifisert av BMG Trada Certifiering AB. Vafos AS har en årlig omsetning på ca. 25 millioner euro.