Home    |    About PEFC    |    Contact   |    Did you know?   |    Links   | In Norwegian

Støren Trelast PEFC Sertifisert

26.06.2008

Støren Trelast AS er PEFC sertifisrt. Selskapet produserer sagbruksprodukter.

Støren Trelast AS er PEFC chain-of-custody sertifisert av Nemko AS. PEFC Norge har tildelt Støren Trelast lisensen PEFC/03-31-15. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 7,5 mill euro. Se mer om selskapet