Home    |    About PEFC    |    Contact   |    Did you know?   |    Links   | In Norwegian

Finland starter standardrevisjon

21.04.2008

PEFC Finland begynner nå revisjonen av den finske skogstandarden. Det finske PEFC systemet skal være ferdig revidert i 2010.

Det nåværende finske PEFC systemet ble godkjent i 2005. Alle interessegrupper vil bli invitert med i den finske revisjonsprosessen. Arbeidsgruppen for revisjonen vil begynne i september for å lage utkast til en ny standard. Se forest.fi