Home    |    About PEFC    |    Contact   |    Did you know?   |    Links   | In Norwegian
Politics

UK confirms PEFC sustainability
20.12.2008
The UK Environmental Ministry confirms that PEFC ensures sustainable forest management. PEFC is together with MTCC and FSC re-endorsed for public procurement of forest based products in United Kingdom. Read more »

Grønn innkjøpspolitikk og sertifisering
13.06.2008
Grønn innkjøpspolitikk eller bærekraftig innkjøpspolitikk arbeides det med i flere land. Kriteriene er ikke nødvendivis harmonisert, men PEFC sertifisering ser ut til å bli allment akseptert. Read more »

Bioenergi og sertifisering
13.06.2008
Bærekraftig skogbruk står svært sentralt på grunn av det store fokus rundt klimapolitikk, bioenergi og trebruk. Spesielt i EU skjer det en rivende utvikling hvor skogsertifiseing kan spille en viktig rolle. Read more »