Home    |    About PEFC    |    Contact   |    Did you know?   |    Links   | In Norwegian
Opinions

Position on certification and climate
04.07.2008
PEFC Council has launched a position paper on forest certification and climate change. Forestry plays an important part in mitigating climate change, required that the forests are sustainably managed. Read more »

WWF inviteres til samarbeid
03.07.2008
PEFC Council ønsker å invitere WWF til samarbeid om å forbedre WWFs vurderingsskjema for skogprodukter, fremgår det av et posisjonspapir som PEFC Council har utarbeidet. Read more »

Posisjon om endring av skogareal
03.07.2008
PEFC Council har utarbeidet et posisjonspapir om endring av skog. Det krever en rasjonell og detaljert vurdering for å ta standpunkt til konkrete endringer, skriver PEFC Council Read more »